Vahemiku arvutamine Google'i arvutustabelites

Suurte andmemahtude käsitlemisel võib teatud väärtuste rühmitamine olla väga kasulik. Sadade väärtuste automaatne arvutamine on üks põhjusi, miks tabeleid tehti. Siin on oluline lahtrivahemike deklareerimine, kuna see lihtsustab muidu tülikaid arvutusi.

Vahemiku arvutamine Google'i arvutustabelites

Selles artiklis näitame teile, kuidas arvutada Google'i arvutustabelites vahemikku ja muid käepäraseid Google'i arvutustabelite vahemikufunktsioone.

Kuidas Google'i arvutustabelites vahemikku leida

Vahemiku määratlus arvutustabelites erineb selle ekvivalendist matemaatikas. Lihtsamalt öeldes on vahemik tabelarvutusprogrammides töötades valitud lahtrite rühm. See on oluline, kuna lahtrite rühmitamisel saate neid rühmi arvutuste tegemiseks väärtustena kasutada. See võimaldab kasutajal automaatselt arvutada valemeid, kasutades argumendina vahemikku.

Vahemiku leidmine Google'i arvutustabelites on väga lihtne protsess. Alustate lihtsalt andmekogumi ühest otsast teise. Näiteks kümnest numbrist koosneva andmekogumi vahemik on kas ühest kümneni või kümnest üheni. Pole tähtis, kus te alustate või kus lõpetate, kui see hõlmab kogu andmekogu, see on teie vahemik.

Kui vaatate Google'i lehe dokumendi üla- ja vasakut serva, märkate, et mõned tähed ja numbrid tähistavad neid. Nii saate määrata lehe konkreetse lahtri nime. Vaatad tähte ülevalt, siis vaatad numbrit vasakult. Kõige esimene lahter oleks A1, selle alaosas olev lahter oleks A2 ja vahetult paremal asuv lahter B2. Nii saate määrata oma vahemiku esimese ja viimase väärtuse.

Vahemiku arvutamine oleks lihtne, kui see oleks üks rida või veerg. Kasutage lihtsalt väärtust omava andmekogumi mõlemat otsa ja pange nende vahele koolon. Näiteks ühes andmeveerus, mis algab A1-st kuni A10-ni, oleks vahemik A1:A10 või A10:A1. Pole tähtis, kas kasutate kõigepealt kumbagi otsa.

See muutub veidi keeruliseks, kui töötate mitme rea või veeruga. Seda tüüpi andmekogumi puhul peate oma ulatuse saamiseks määrama kaks vastandnurka. Näiteks üheksast lahtrist koosnev komplekt, mis koosneb kolmest reast ja kolmest veerust, mis algavad punktist A1 ja lõpevad punktiga C3, oleksid vastasnurgad A1 ja C3 või A3 ja C1.

Pole vahet, kas võtate ülemise vasakpoolseima ja alumise parempoolseima lahtri või alumise vasakpoolseima ja ülemise parempoolseima lahtri. Niikaua kui need on vastasnurgad, katate kogu andmestiku. Vahemik oleks siis kas A1:C3, C3:A1, A3:C1 või C1:A3. Pole tähtis, millist lahtrit kasutate esimese vahemiku väärtusena.

Vahemiku väärtuse leidmine väärtuste sisestamise teel on mugav, kui teil on liiga palju andmeväärtusi, et seda käsitsi valida. Vastasel juhul võite sisestada tühja lahtrisse =, seejärel klõpsata ja lohistada hiirt üle kogu andmestiku, et luua automaatselt andmevahemik.

Nimega vahemike loomine Google'i arvutustabelites

Nimega vahemikud muutuvad kasulikuks, kui teil on liiga palju vahemikukomplekte, mida jälgida. See võib aidata ka arvutusi lihtsustada, kuna saate valemite argumentidena kasutada silte endid. Mida on lihtsam meeles pidada? =summa(a1:a10) või =summa(päevamüük)? Viimast kasutades ei saa te mitte ainult teada, milleks see vahemik tegelikult mõeldud on, vaid ainuüksi valemit vaadates näete, et tulemuseks on päeva müügisumma.

Nimega vahemiku loomiseks tehke järgmist.

 1. Avage oma arvutustabeli dokument Google'i arvutustabelites.

 2. Valige vahemik, millele soovite nime anda.

 3. Klõpsake ülemises menüüs nuppu Andmed.

 4. Klõpsake ripploendis valikut Nimega vahemikud. Paremal ilmub aken.

 5. Sisestage esimesse tekstikasti soovitud nimi.

 6. Kui soovite valitud vahemikku muuta, saate väärtusi muuta teises tekstikastis. Kui teil on mitu lehte, võite kasutatava lehe määramiseks sisestada lehe nime, millele järgneb hüüumärk (!). Käärsoole (:) vahelised väärtused on vahemik.

 7. Kui olete nime määramise lõpetanud, klõpsake nuppu Valmis.

On teatud reegleid, mida peate vahemike nimetamisel järgima. Nende reeglite mittejärgimine toob sageli kaasa veateate või valemi ebaõnnestumise. Need reeglid on järgmised:

 1. Vahemikunimed võivad sisaldada ainult numbreid, tähti ja allkriipse.
 2. Te ei saa kasutada tühikuid ega kirjavahemärke.
 3. Vahemikunimed ei saa alata sõnaga tõene ega väär.
 4. Nimi peab olema vahemikus üks kuni 250 tähemärki.

Juba nimetatud vahemike muutmiseks tehke järgmist.

 1. Avage arvutustabelid Google'i arvutustabelites.

 2. Klõpsake ülemises menüüs nuppu Andmed.

 3. Klõpsake rippmenüüs valikul Nimega vahemikud.

 4. Parempoolses aknas klõpsake nimega vahemikku, mida soovite muuta.

 5. Klõpsake paremal asuval pliiatsiikoonil.

 6. Nime muutmiseks tippige uus nimi ja klõpsake nuppu Valmis. Vahemiku nime kustutamiseks klõpsake vahemiku nimest paremal asuvat prügikasti ikooni, seejärel klõpsake ilmuvas aknas nuppu Eemalda.

Täiendavad KKK-d

Kuidas pääsete Google'i arvutustabelite funktsioonile AVERAGE juurde?

Kui soovite kasutada funktsiooni AVERAGE, saate teha järgmist.

• Klõpsake tühjal lahtril, kus soovite vastust kuvada.

• Klõpsake ülemises menüüs nuppu Lisa.

• Hõljutage rippmenüüs hiirekursorit funktsiooni kohal.

• Klõpsake KESKMINE.

• Sisestage väärtused, mida soovite funktsiooni AVERAGE kasutada.

• Vajutage sisestus- või tagastusklahvi.

Kuidas muuta oma ulatust Google'i arvutustabelites?

Vahemiku muutmine on sama lihtne kui lahtrinumbrite esimese või viimase väärtuse redigeerimine käärsoole sümboli vahel. Pidage meeles, et vahemiku argument võtab esimese ja viimase sisestatud väärtuse ning hõlmab kõiki vahepealseid lahtreid selle vahemiku liikmena. Käärsoole vahelise numbri suurendamine või vähendamine suurendab või vähendab vastavalt vahemiku liikmeid.

Kuidas arvutate Google'i arvutustabelites kogusummat?

Google'i arvutustabelite valemid suudavad automaatselt arvutada teatud lahtrivahemiku kogusumma. Kui lahtrite sees olevaid väärtusi muudetakse, korrigeeritakse kogusummat vastavalt. Tavaline funktsioon on SUM, mis on kõigi argumendi väärtuste summa. Selle funktsiooni süntaks on =SUM(x:y), kus x ja y on vastavalt teie vahemiku algus ja lõpp. Näiteks vahemiku A1 kuni C3 kogusumma kirjutatakse kujul =SUM(A1:C3).

Kuidas valida Google'i arvutustabelites andmevahemikku?

Saate valida vahemiku kahel viisil, kas tippige vahemiku väärtused käsitsi või klõpsake ja lohistage hiirt üle kogu vahemiku. Klõpsamine ja lohistamine on kasulik, kui teie andmete hulk hõlmab vaid mõnda lehekülge. See muutub kohmakaks, kui teil on tuhandeid andmeid.

Andmevahemiku käsitsi valimiseks leidke ülemine vasakpoolseim väärtus ja alumine parempoolseim väärtus ning asetage need kooloni vahele. Sama kehtib ka ülemise parempoolseima ja alumise vasakpoolseima väärtuste kohta. Seejärel saate selle funktsiooni argumendina sisestada.

Kuidas leida Google'i arvutustabelites keskmist?

Matemaatilises mõttes on keskmine lahtrite komplekti väärtuste summa, jagatud lisatud lahtrite arvuga. Lihtsamalt öeldes on see kõigi lahtrite keskmine väärtus. Seda saab teha funktsiooni AVERAGE abil menüüs Lisamine ja funktsioon.

Mis on andmevahemik Google'i arvutustabelites?

Andmevahemik on lahtrite kogum, mida soovite funktsioonis või valemis kasutada. See on vahemiku teine ​​nimi. Need kaks nime on omavahel asendatavad.

Mis on Google'i arvutustabelites kehtiv vahemik?

Sõltuvalt kasutatavast valemist ei aktsepteerita mõnda väärtust argumendina. Näiteks lahtri väärtust TRUE ei saa kasutada valemis =SUM(), kuna see ei ole arvutatav arvväärtus. Kehtiv vahemik on lahtrite kogum, mis sisaldab andmeid, mida valem aktsepteerib argumendina. Kui lahtris on vastuvõeta sisend, siis vahemik ei kehti. Kehtetud vahemikud võivad ilmneda ka siis, kui vahemiku esimesel või viimasel punktil on väärtus, mis põhjustab vea.

Kuidas leida Google'i arvutustabelites statistilist väärtusvahemikku?

Matemaatikas on statistiline vahemik andmehulga kõrgeima ja väikseima väärtuse vahe. Google'i arvutustabelitel on mitu funktsiooni, mis muudavad selle arvutamise üsna lihtsaks. Funktsioonid MAX ja MIN asuvad menüüs Sisesta ja funktsioon. Statistilise vahemiku või andmekogumi leidmiseks tippige lihtsalt =(MAX(x) – MIN(x)), kus x on teie vahemik. Näiteks andmekogumi statistilise vahemiku A1 kuni A10 jaoks oleks valem =(MAX(A1:A10) – MIN(A1:A10)). Kui soovite väärtusi ümardada allapoole, võite kasutada järgmist süntaksit: =round(MAX(A1:A10),1)-round(MIN(A1:A10),1).

Tõhusad arvutused

Google'i arvutustabelite vahemiku arvutamise teadmine aitab kasutajatel tõhusalt hallata tohutuid andmemahtusid. Saate hõlpsamini kasutada kõiki Google'i arvutustabelite pakutavaid valemeid ja funktsioone, kui saate andmeid rühmitada kindlatesse komplektidesse ja vahemikesse. Vahemiku toimimise mõistmine võib teie töökoormust lihtsustada.

Kas teate mõnda muud viisi, kuidas Google'i arvutustabelites vahemikku arvutada? Jagage oma mõtteid allolevas kommentaaride jaotises.